หน่วยการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
           เรื่อง "การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย"

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 1-3    

การทดลองที่
สารตั้งตั้น
1
สังกะสี + กรดซัลฟิวริก
2
หินปูน + กรดไฮโดรคลอริก
3
กรดเกลือ + โซดาไฟ

1. การทดลองใดเกิดแก๊สชนิดเดียวกัน
การทดลองที่ 1 และ 2
การทดลองที่ 1 และ 3
การทดลองที่ 2 และ 3
ไม่มีการทดลองใดที่เกิดแก๊สชนิดเดียวกัน

2. การทดลองใดไม่มีแก๊สเกิดขึ้น
การทดลองที่ 1
การทดลองที่ 2
การทดลองที่ 3
ทุกการทดลองเกิดแก๊ส

3. การทดลองใดทำให้เกิดสารละลายเกลือแกลงขึ้น
การทดลองที่ 1
การทดลองที่ 2
การทดลองที่ 3
ไม่มีการทดลองใด

4. กรดเกลือทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์จะได้เกลือตามข้อใด

NaCl
KCl
PCl
BaCl2

5. เหตุใดการกินยาลดกรดจึงช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารได้
ยาลดกรดมีสมบัติเป็นเบส ทำปฏิกิริยากับกรดช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารได้      
ยาลดกรดมีส่วนผสมของหินปูน ทำปฏิกิริยากับกรดช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารได้
ยาลดกรดมีส่วนผสมของน้ำ ช่วยเจือจางกรดในกระเพาะอาหารได้
ยาลดกรดมีส่วนผสมของโปรตีน ซึ่งกรดในกระเพาะอาหารย่อยโปรตีนได้

6. เมื่อรับประทานยาลดกรดที่ตัวยามีส่วนผสมของแคลเซียมคาร์บอเนตจะทำให้ผู้รับประทานเกิดอาการเรอ
เพราะมีแีก๊สเกิดขึ้น อยากทราบว่าแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สชนิดใด

CO
CO2
H2
O2

7. ช้อนอะลูมิเนียมเมื่อใช้ไปนาน ๆ ผิวจะไม่มมันวาวเหมือนตอนแรก ๆ เพราะเหตุใด
อะลูมิเนียมทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน         
อะลูมิเนียมทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจน
อะลูมิเนียมทำปฏิกิริยากับกรด
อะลูมิเนียมทำปฏิกิริยากับเบส

8. การเกิดหินงอกหินย้อยเกิดจากสารใดทำปฏิกิริยากัน
กรดกับเบส
กรดกับโลหะ
กรดกับหินปูน
กรดกับออกซิเจน

9. ภาชนะใดไม่เหมาะสำหรับใส่ต้มยำกุ้ง
อะลูมิเนียม
พลาสติก
แก้ว
ถ้วยกระเบื้อง

10. วิธีใดช่วยป้องกันไม่ให้เหล็กเกิดสนิม
ไม่ให้ถูกน้ำและอากาศ
ทาน้ำมัน
ทาสีเคลือบไว้
ถูกต้องทุกข้อ

11. ปฏิกิริยาใดที่ไม่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ศคาร์บอนไดออกไซด์
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
กระบวนการหายใจ
การเกิดฝนกรด
การเกิดหินงอกหินย้อย

12. เมื่อราดน้ำยาล้างห้องน้ำลงบนพื้นจะเกิดฟองแก๊สใดขึ้น เพราะเหตุใด
แก๊สไฮโดรเจน เพราะน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นกรดจึงทำปฏิกิริยากับหินปูน
แก๊สไฮโดรเจน เพราะน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นเบสจึงทำปฏิกิริยากับหินปูน
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะน้ำยา้างห้องน้ำเป็นกรดจึงทำปฏิกิริยากับหินปูน
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นเบสจึงทำปฏิกิริยากับหินปูน

13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดสนิม
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำึัคัญที่ทำให้เกิดสนิม
ปัจจััยสำคัญที่ทำให้เกิดสนิม คือ น้ำและอากาศ
แก๊สต่าง ๆ ในอากาศสามารถทำให้เิกิดสนิมได้
สนิมเกิดขึ้นได้กับโลหะทุกชนิด

14. แก๊สชนิดใดที่แทรกตัวอยู่ในเนื้อขนมเค้ก
แก๊สออกซิเจน
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
แก๊สไฮโดรเจน
แก๊สไนโตรเจน

15. สารชนิดใดช่วยในการดับไฟป่าได้
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส 
โซเดียมซัลเฟต
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
โซเดียมคลอไรด์

16. แก๊สในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะโลกร้อน
CFCs
CO2
CH4
NO2

17. แก๊สใดไม่ทำให้เกิดฝนกรด
CH4
NO3
CO2
SO3

18. ดินมาร์ลหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนิยมใช้ในการปรับปรุงดินที่มีสภาพเป็นอย่างไร
ดินจืด
ดินเค็ม
ดินเปรี้ยว
ใช้ได้ทุกชนิด

19. หากมีผู้กินยาฆ่าแมลงเข้าไปจะแก้ไขด้วยวิธีใด
ดื่มน้ำตามมาก ๆ
ให้ดื่มน้ำนมสด
ให้กินไข่ไก่ดิบ
ถูกต้องทั้งข้อ 2 และ 3

20. สัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไร

ระวังอันตรายจากสารกัมมันตรังสี
ระวังวัตถุมีพิษ
ระวังวัตถุไวไฟ
ระวังอันตรายจากเชื้อโรค            


Score =
Correct answers:

จัดทำโดย : ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข