หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่างๆ ของสัตว์
    เรื่อง "
ระบบขับถ่าย (Excretory System) "
คำชี้แจง :
ให้นักเรียนตอบคำถามที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 1. การกำจัดของเสียของสัตว์ต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของเสียดังกล่าวจะอยู่ในรูปใด
ยูเรีย
กรดยูริก
แอมโมเนีย
ถูกต้องทุกข้อ

2. สัตว์ชนิดใดมีไตเป็นอวัยวะขับถ่าย
ตั๊กแตน
ไส้เดือนดิน
พลานาเรีย
ปลาตะเพียน

3. ท่อมัลพิเกียนเป็นถุงที่ยื่นออกมาจากทางเดินอาหารส่วนกลางเป็นอวัยวะขับถ่ายของสัตว์ชนิดใด
อะมีบา
ตั๊กแตน
พลานาเรีย
แมงกะพรุน

4. หนอนตัวแบนมีอวัยวะใดเป็นอวัยวะขับถ่าย
ท่อมัลพิเกียน
ไต
เฟลมเซลล์
เนฟริเดียม

5. สัตว์ชนิดใดไม่มีอวัยวะขับถ่าย
ฟองน้ำ
แมลง
ไส้เดือนดิน
พลานาเรีย

6. ไฮดรามีอวัยวะใดเป็นอวัยวะขับถ่าาย
ปาก
ทวารหนัก
ผิวหนัง
ท่อข้างผิวหนัง

7. จากภาพ โครงสร้าง ก มีหน้าทีทำอะไร

หายใจ
หมุนเวียนเลือด
ขับถ่าย
เป็นช่องลม

8. ลักษณะปัสสาวะของปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มต่างกันอย่างไร
ปัสสาวะปลาน้ำจืดจะเข้มข้นมากกว่า
ปัสสาวะปลาน้ำเค็มจะเข้มข้นมากกว่า
ปัสสาวะมีความเข้มข้นเหมือนกัน
ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้

9. สัตว์ในข้อใดมีอวัยวะขับถ่ายต่างจากข้ออื่น
กบ
ปลา
ผีเสื้อ
เสือ

10. เนฟริเดียม (nephridium) ของหนอนตัวกลมทำหน้าที่เหมือนกับข้อใด
ท่อมัลพิเกียน
ไต
เฟลมเซลล์
ถูกต้องทุกข้อ


Score =
Correct answers:

จัดทำโดย : ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข