1. ลักษณะในข้อใดที่แสดงว่าสิ่งมีชีวิตเป็นสปีชีส์เดียวกัน
มีลูกหลานที่ไม่เป็นหมัน
มีการผสมพันธุ์แล้วให้ลูกได้
มีลักษณะทางสรีรวิทยาเหมือนกัน
มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ

2. พันธุ์แท้ (homosygous) คือลักษณะใด
ลักษณะจีโนไทป์ที่มียีนทั้งคู่ต่างกัน
ลักษณะจีโนไทป์ที่มียีนทั้งคู่เหมือนกัน
ลักษณะฟีโนไทป์ที่มียีนทั้งคู่ต่างกัน
ลักษณะฟีโนไทป์ที่มียีนทั้งคู่เหมือนกัน

3. พันธุ์ทาง (heterozygous) คือลักษณะใด
ลักษณะจีโนไทป์ที่มียีนทั้งคู่ต่างกัน
ลักษณะจีโนไทป์ที่มียีนทั้งคู่เหมือนกัน
ลักษณะฟีโนไทป์ที่มียีนทั้งคู่ต่างกัน
ลักษณะฟีโนไทป์ที่มียีนทั้งคู่เหมือนกัน

4. เซลล์สืบพันธุ์เพศชาย คือข้อใด
ไข่
เซลล์เพศ
เซลล์ร่างกาย
อสุจิ

5. ความผิดปกติของโครโมโซมร่างกาย โดยการเพิ่มจำนวนโครโมโซม เป็นกลุ่มใด
กลุ่มอาการคริดูชาต์ (Cri-du-chat syndrome)
กลุ่มอาการดาวน์ (Dawn syndrome)
กลุ่มโรคซิฟิลิส
กลุ่มเกิดโรคไกโนเรีย

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6 -7
    ถ้ากระต่ายชนิดหนึ่งมียีน B ควบคุมขนสีดำ และยีน b ควบคุมขนสีขาว เมื่อทดลองนำกระต่ายขนสีดำไปผสมกับกระต่ายขนสีขาว
พันธุ์แท้ทั้งคู่ ลูกที่ได้ คือ F1 จะมีขนสีดำทั้งหมดและเมื่อเอาลูกรุ่นที่ F1 ผสมกันเองได้ลูกรุ่นที่ F2 เป็นกระต่ายขนสีดำ 27 ตัว และ
กระต่ายขนสีขาว 9 ตัว

6. ลูกรุ่น F1 ที่ได้ มีจีโนไทป์ตามข้อใด
BB
Bb
bb
ทั้ง Bb และ bb

7. เมื่อเอา F1 ผสมกันเองจะได้กระต่ายที่มีจีโนไทป์กี่แบบอะไรบ้าง
1 แบบ คือ BB
2 แบบ คือ BB,bb
3 แบบ คือ BB,Bb,bb
4 แบบ คือ BB,Bb,bb,Bb

8. ในเซลล์สืบพันธุ์ทั้งเพศหญิงและเพศชายจะมีจำนวนโครโมโซมเป็นกี่เท่าของจำนวนเดิม
1/2 เท่า
1 เท่า
2 เท่า
เท่าเดิม

9. โครโมโซมของเด็กหญิงสุกัญญาเป็นไปตามข้อใด
XX+XY
22คู่+XX
22คู่+XY
22แท่ง+XX

10. ถ้ามีบุตรเป็นเพศชาย เซลล์สืบพันธุ์พ่อแม่คือข้อใด ตามลำดับ
22 แท่ง+Y และ 22 แท่ง+X
22 แท่ง+X และ 22 แท่ง+X
22 แท่ง+X และ 22 แท่ง+Y
22 แท่ง+Y และ 22 แท่ง+Y

11. ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ถูกต้อง
การแท้งเกิดจากการคลอดก่อนกำหนด
ฝาแฝดจัดว่าเป็นความผิดปกติจากการตั้งครรภ์
ความพิการแต่กำเนิดส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากยาหรือสารเคมีบางชนิด
ทารกที่คลอดในช่วง 28 สัปดาห์ถึง 37 สัปดาห์ถือว่าคลอดก่อนกำหนด

12. โรคพันธุกรรมใดที่เกิดจากยีนด้อยบนออโตโซม
โรคตาบอดสี
โรคฮีโมฟิเลีย
โรคทาลัสซีเมีย
โรคกล้ามเนื้อแขนขาลีบ

13. ลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนในโครโมโซม X ได้แก่
หมู่เลือด ABO
โรคตาบอดสี
โรคทาลัสซีเมีย
โรคมะเร็งที่เรตินา

14. คนปัญญาอ่อนในกลุ่มอาการดาวน์ จะมีโครโมโซมเป็นแบบใด
46+XO หรือ 46+XY
45+XX หรือ 45+XY
47+XX หรือ 47+XY
47+XXX หรือ 47+XXY

15. ลักษณะใดต่อไปนี้ จัดอยู่ในประเภทเดียวกันหมด
การมีลักยิ้ม การห่อลิ้นได้ จมูกตรง
ผิวหนังปกติ การพับลิ้นได้ จมูกโค้ง
ผมเหยียดตรง ห่อลิ้นไม่ได้ ไม่มีติ่งหู
ผิวหนังตกกระ การพับลิ้นได้ ไม่มีติ่งหู

16. คนที่โครโมโซม 44+XXY จะมีลักษณะอวัยวะเพศเล็ก ปัญญาอ่อนและเป็นหมัน อาการนี้มักเกิดในเพศใด และเรียกกลุ่มอาการนี้ว่าอย่างไร
เกิดในเพศชาย กลุ่มอาการดาวน์
เกิดในเพศหญิง กลุ่มอาการดาวน์
เกิดในเพศชาย กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์
เกิดในเพศหญิง กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์

17. เพราะเหตุใดโรคตาบอดสีจึงเกิดกับเพศชายได้มากกว่าเพศหญิง
เพศชายจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับนัยน์ตามากกว่าเพศหญิง
เพศชายมีโครโมโซมเพศคือ Y อยู่แท่งเดียวเมื่อมียีนตาบอดสีอยู่จึงเกิดโรคได้ง่าย
เพศหญิงมีภูมิคุ้มกันโรคนี้มากกว่าเพศชาย เพราะมารดาเป็นผู้ถ่ายทอดมาให้
เพศหญิงมีโครโมโซมเพศ 2 แท่ง ถ้ามียีนตาบอดสีเพียงแท่งเดียวจะไม่เป็นโรคนี้

18. แม่มีเลือดหมู่ A มีลูกสองคน คนหนึ่งมีเลือดหมู่ O อีกคนหนึ่งมีเลือดหมู่ B ดังนั้นพ่อควรมีเลือดหมู่ใด
หมู่ A
หมู่ B
หมู่ O
หมู่ B หรือหมู่ O

19. ลักษณะที่สำคัญในการคัดเลือกสัตว์เพื่อใช้ศึกษาเรื่องกรรมพันธุ์ ควรพิจารณาเกี่ยวกับข้อใดมากที่สุด
เป็นพันธุ์แท้ เจริญเติบโตเร็ว
เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก หาง่าย
กลายพันธุ์ได้ง่าย เห็นโครโมโซมชัด
สืบพันธุ์ได้รวดเร็ว อายุสั้น ให้ลูกมาก

20. ลักษณะเด่นของแฝดต่างไข่ (แฝดคล้าย) คือข้อใด
มีเพศต่งกัน
มีเพศเดียวกัน
เกิดจากไข่คนละใบผสมกับอสุจิคนละตัว
เอ็มบริโอแบ่งตัวแล้วแยกออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน


Score =
Correct answers:

จัดทำโดย : ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข