การเริ่มสร้างเว็บเพจ สิ่งแรกที่ควรกระทำคือ การสร้างโฟลเดอร์ไว้สำหรับเก็บเว็บเพจที่เราสร้าง ให้เป็นสัดส่วน
และควรสร้างโฟลเดอร์ย่อย ๆ เพื่อเก็บข้อมูล ภาพหรือหน้าในต่าง ๆ ของเว็บเพจ ให้เป็นสัดส่วนด้วยเช่นกัน และสิ่งต่าง ๆ
ที่จะสร้าง ภาพที่จะใช้ จะต้องรวมกันอยู่ในโฟลเดอร์นี้ มิฉะนั้น จะเกิดปัญหารูปไม่ขึ้น หรือลิงค์เสีย  และสิ่งที่สำคัญที่สุด
การตั้งชื่อโฟลเดอร์ ควรเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กหมด ไม่เว้นวรรคและไม่ควรใช้สัญลักษณ์พิเศษ
              การสร้างโฟลเดอร์นิยมสร้างใน Drive ที่สอง หรือใน Flash Drive ไม่ควรสร้างที่ Drive C เพราะเมื่อใดที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์มีปัญหา จะลงโปรแกรมใหม่หรือ Format Harddisk จะกระทำที่ Drive C และเมื่อสร้างโฟลเดอร์ได้ก็ต้องฝึก
การลบโฟลเดอร์หรือลบข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์ได้ สิ่งที่ต้องควรระวัดระวังเป็นพิเศษคืออย่าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
เพราะจะทำให้เว็บเพจที่เราสร้างติดไวรัสไปด้วย และเมื่อคนเข้ามาชม เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นก็จะติดไวรัสตามไปด้วย
   การสร้างโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อย และการลบโฟลเดอร์    ภาคผนวก
 
     จุดประสงค์การเรียนรู้
     การทดสอบก่อนการเรียน
     เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย
     เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การลบไฟล์และโฟลเดอร์
     การทดสอบหลังการเรียน
    
 
      เนื้อหาโปรแกรม Dreamweaver
      การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์ สพฐ.
      การอัพโหลดเว็บไซต์ของ สพฐ.
ทบทวนบทเรียน
 
 
นายพีระ แย้มประดิษฐ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 : webmaster@obec.go.th : 08-99886601