การตกแต่งภาพเบื้องต้น ก็ใช้ส่วนดีของโปรแกรม Photoshop 7 สร้าง ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ผู้เรียนเตรียมภาพ
ที่จะต้องใช้ ในการสร้างเว็บเพจ ทุกภาพ ต้องย่อขนาด แต่งภาพเบื้องต้น เพิ่มแสง หรือใส่กรอบ เพื่อให้ดูภาพสวยงาม
หลังจากนั้น ก็จะ Save เก็บไว้ในโฟลเดอร์ย่อยที่สร้างขึ้นในบทที่ 1 เพื่อเก็บไว้ใช้ในบทต่อไป

          การ Save ภาพที่ได้จากการสร้าง นิยมเป็นนามสกุล .jpg และ.gif หากต้องการภาพที่ชัดเจน แต่มีความจุของ
ภาพมากหน่อยจะ Save นามสกุล .jpg แต่ถ้าต้องการความรวดเร็วในการโหลดเว็บ นิยม Save นามสกุล .gif เพราะมี
ความละเอียด 256 สี ไฟล์ภาพจะเล็ก

          การย่อภาพในโปรแกรม Photoshop 7 จะทำให้ได้ภาพมีขนาดตามต้องการ มีความจุลดลงตามขนาดของภาพ
ทำให้ผู้ชมสามารถโหลดเว็บไซต์ของเราได้เร็วขึ้น ดังนั้นควรหาภาพที่เกี่ยวข้องกับเว็บที่เราจะสร้างไว้ให้มากที่สุด แล้ว
นำมาแต่ง ย่อ และ Save เก็บไว้ใช้งาน
   การตกแต่งภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Photoshop 7
 
     จุดประสงค์การเรียนรู้ และใบงาน
     การทดสอบการเรียน
     เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างส่วนบนของเว็บเพจ
     เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างส่วนบนของเว็บเพจ
     การทดสอบหลังเรียน
 
 
     เนื้อหาโปรแกรม Dreamweaver
     การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์ สพฐ.
     การอัพโหลดเว็บไซต์ของ สพฐ.
ทบทวนบทเรียน
              [ บทที่ 4 ]  [ บทที่ 5 ]  [ บทที่ 6 ]
 
 
นายพีระ แย้มประดิษฐ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 : webmaster@obec.go.th : 08-99886601