ติดต่อครูเสกสรรค์
 
วิทยาศาสตร์ ม.1
 
วิทยาศาสตร์ ม.2
เอกสารประกอบการเรียน
 
แผนการจัดการเรียนรู้
 
สอบถามผ่าน facebook
 
อบรมสัมมนา
 
หนังสือคู่มือ
 
 
คลังข้อสอบ
 
สื่อจาก youtube
 
สนทนา
 
ID line : 0872245846
ว็บไซต์ครูเสกสรรค์
+ สพม.เขต 25
+ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
+ สพฐ.
+ สกอ.
+ รวมเว็บไซต์ราชการ
+ กระทรวงศึกษาธิการ
+

สวทช.

+

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

+ กระทรวงวิทยาศาสตร์
+ อุทยานวิทยาศาสตร์
+

สสวท.

+

Biology ศูนย์เทคโนโลยีฯ.

+

พสวท.

      
 
 
เซลล์ (Cell) : ชีววิทยา ม.4 โดย ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข (17ธ.ค. 56)
 
 
สารและการจำแนก : วิทยาศาสตร์ ม.1 ดาวน์โหลด (iBooks) : (E-Book)
 
 
สารละลาย : วิทยาศาสตร์ ม.1 ดาวน์โหลด (iBooks) : (E-Book)