ติดต่อครูเสกสรรค์
 
วิทยาศาสตร์ ม.1
 
วิทยาศาสตร์ ม.2
วิทยาศาสตร์ ม.3
เอกสารประกอบการเรียน
 
แผนการจัดการเรียนรู้
 
สอบถามผ่าน facebook
 
ผลงานนักเรียน
 
หนังสือคู่มือ
 
 
คลังข้อสอบ
 
สื่อจาก youtube
 
สนทนา
 
ID line : 0872245846
ว็บไซต์ครูเสกสรรค์
+ สพม.เขต 25
+ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
+ สพฐ.
+ สกอ.
+ รวมเว็บไซต์ราชการ
+ กระทรวงศึกษาธิการ
+

สวทช.

+

ศูนย์วิทยาศาสตร์เืพื่อการศึกษา

+ กระทรวงวิทยาศาสตร์
+ อุทยานวิทยาศาสตร์
+

สสวท.

+

Biology ศูนย์เทคโนโลยีฯ.

+

พสวท.

      
 
 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (11/06/56) ม.4
 
 
 
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (11/06/56) ม.4
 
 
 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (11/06/56)
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนที่นี่ทุกเรื่อง

แหล่งเรียนรู้ผ่าน youtube เรียงลำดับตามเรื่อง...ครับผม