ติดต่อครูเสกสรรค์
 
วิทยาศาสตร์ ม.1
วิทยาศาสตร์ ม.2
 
เอกสารประกอบการเรียน
 
แผนการจัดการเรียนรู้
 
สอบถามผ่าน facebook
 
ผลงานนักเรียน
 
หนังสือคู่มือ
 
 
คลังข้อสอบ
 
สื่อจาก youtube
 
สนทนา
 
ID line : 0872245846
ว็บไซต์ครูเสกสรรค์
+ สพม.เขต 25
+ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
+ สพฐ.
+ สกอ.
+ รวมเว็บไซต์ราชการ
+ กระทรวงศึกษาธิการ
+

สวทช.

+

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

+ กระทรวงวิทยาศาสตร์
+ อุทยานวิทยาศาสตร์
+

สสวท.

+

Biology ศูนย์เทคโนโลยีฯ.

+

พสวท.

      
 
 
สามารถคลิกเข้าเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้.....ได้เลยน่ะครับ
             
อาหารกับการดำรงชีวิต : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac)(E-Book) (31/06/2557)
                                         
 
ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (11/06/2556)
                                       
 
ระบบต่าง ๆ ของสัตว์ : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (09/07/2556)
 
 
เทคโนโลยีชีวภาพ : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (08/09/2556)
 
 
แรงและแรงลัพธ์ : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (29/01/2557)
                                                   
 
ธาตุและสารประกอบ : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (29/10/2557)
 
 
การแยกสาร : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (18/12/2558)
 
 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (20/12/2558)
 
 
แสงและการมองเห็น : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (02/02/2558)
 
 
โลกของเรา : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (28/01/2558)
 
 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (22/05/2563)
 
 
สารละลาย : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (22/05/2563)
 
 
ร่างกายมนุษย์ : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (22/05/2563)
 
 
การเคลื่อนที่และแรง : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (22/05/2563)
 
 
งานและพลังาน : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (12/01/2564)
 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนที่นี่ทุกเรื่อง

แหล่งเรียนรู้ผ่าน youtube เรียงลำดับตามเรื่อง...ครับผม