ติดต่อครูเสกสรรค์
 
วิทยาศาสตร์ ม.1
วิทยาศาสตร์ ม.2
 
เอกสารประกอบการเรียน
 
แผนการจัดการเรียนรู้
 
สอบถามผ่าน facebook
 
ผลงานนักเรียน
 
หนังสือคู่มือ
 
 
คลังข้อสอบ
 
สื่อจาก youtube
 
สนทนา
 
ID line : 0872245846
ว็บไซต์ครูเสกสรรค์
+ สพม.เขต 25
+ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
+ สพฐ.
+ สกอ.
+ รวมเว็บไซต์ราชการ
+ กระทรวงศึกษาธิการ
+

สวทช.

+

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

+ กระทรวงวิทยาศาสตร์
+ อุทยานวิทยาศาสตร์
+

สสวท.

+

Biology ศูนย์เทคโนโลยีฯ.

+

พสวท.

      
 
 
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac)(E-Book) (09/07/56)
                                     
 
การดำรงชีวิตของพืช 1 : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (11/06/56)
 
 
การดำรงชีวิตของพืช 2 : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (09/07/56)
 
 
บรรยากาศ : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (08/09/56)
 
 
สารและการจำแนก : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (29/01/57)
                                                   
 
สารละลาย : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (ปรับปรุง)
 
 
สารละลายกรด-เบส : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (ปรับปรุง)
 
 
แรงและการเคลื่อนที่ : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (ปรับปรุง)
 
 
พลัังงานความร้อน : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (ปรับปรุง)
 
แหล่งเรียนรู้จากครูเสกสรรค

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนที่นี่ทุกเรื่อง

แหล่งเรียนรู้ผ่าน youtube เรียงลำดับตามเรื่อง...ครับผม