เวลาไม่เคยรอใครƒ

ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข‚
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Email: seksan082@gmail.com

Phone: (087) 224-5846
Social Network ครูโอ

Webboard

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของเรา
วิทยาศาสตร์ของเรา
ภาษาไทยของเรา
สังคมศึกษาของเรา
การงานอาชีพของเรา
ภาษาต่างประเทศของเรา
สุขศึกษาพลศึกษาของเรา
ศิลปะของเรา
พัฒนาผู้เรียนของเรา
สหวิชา ดอทคอม

แบบสอบถาม Polls
คุณต้องการอบรมโปรแกรมใดมากที่สุด
Dreamweaver0%
PhP Nuke0%
Flash0%
Joomla0%
edmodo0%
Obec LMS0%
Other: (Please specify)0%
 

ลิงค์การศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา


MV คนขอนแก่น™

สถิติผู้เข้าชม

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย Inspiring Science
ชุดเอกสารแต่ละกิจกรรม Inspiring Science กิจกรรมที่ 6 Space Team
กิจกรรมที่ 6 Space Team
Episode_1
Episode_1 ดาวน์โหลดเอกสาร
SpaceTeam_1
SpaceTeam_1ss
SpaceTeam_1TGuide

Episode_2
Episode_2 ดาวน์โหลดเอกสาร
SpaceTeam_2
SpaceTeam_2ss
SpaceTeam_2Guide
Episode_3
Episode_3 ดาวน์โหลดเอกสาร
SpaceTeam_3
SpaceTeam_3SS
Space_3Guide
Episode_4
Episode_4 ดาวน์โหลดเอกสาร
SpaceTeam_4
SpaceTeam_4Guide
ชุดเอกสารแต่ละกิจกรรม Inspiring Science กิจกรรมที่ 7 Resort Design
ชุดเอกสารแต่ละกิจกรรม Inspiring Science กิจกรรมที่ 8 Rock Cycle
กิจกรรมที่ 8 Rock Cycle
Episode_1
Episode_1 ดาวน์โหลดเอกสาร
Rock Cycle_1ss
Rock Cycle_1TGuide

Episode_2
Episode_2 ดาวน์โหลดเอกสาร
Rock Cycler_2ss
Rock Cycle_2Guide
Episode_3

Episode_3 ดาวน์โหลดเอกสาร
Rock Cycle_3ss
Rock Cycle_3Guide

Episode_4
Episode_4 ดาวน์โหลดเอกสาร
Rock Cycle_4Guide
ชุดเอกสารแต่ละกิจกรรม Inspiring Science กิจกรรมที่ 9 Chiangmai Rally
กิจกรรมที่ 9 Chiangmai Rally
Episode_1
Episode_1 ดาวน์โหลดเอกสาร
Chiangmai Rally 1
Chiangmai Rally _1ss
Chiangmai Rally _1TGuide

Episode_2
Episode_2 ดาวน์โหลดเอกสาร
Chiangmai Rally_2
Chiangmai Rally_2ss
Chiangmai Rally_2ss2
Chiangmai Rally_2Guide
Episode_3

Episode_3 ดาวน์โหลดเอกสาร
Chiangmai Rally_3
Chiangmai Rally_3ss
Chiangmai Rally_3Guide

Episode_4
Episode_4 ดาวน์โหลดเอกสาร
Chiangmai Rally_4
Chiangmai Rally_ss
Chiangmai Rally_ss2
Chiangmai Rally_4Guide
ชุดเอกสารแต่ละกิจกรรม Inspiring Science กิจกรรมที่ 10 Astro Camp
กิจกรรมที่ 5 Astro Camp
Episode_1
Episode_1 ดาวน์โหลดเอกสาร
Astro Camp 1
Astro Camp_1ss
Astro Camp_1TGuide
Astro Camp_UnitGuide
Episode_2
Episode_2 ดาวน์โหลดเอกสาร
Astro Camp_2
Astro Camp_2ss
Astro Camp_2ss2
Astro Camp_2Guide
Episode_3

Episode_3 ดาวน์โหลดเอกสาร
Astro Camp_3
Astro Camp_3ss
Astro Camp_3Guide

Episode_4
Episode_4 ดาวน์โหลดเอกสาร
Astro Camp_4
Astro Camp_ss
Astro Camp_4Guide
ร่วมแสดงความคิดเห็น‰

 

ข่าววิชาการ
an image

นางพรพรรณไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
แจ้งว่าสสวท. ได้จัดกิจกรรม
ออกอากาศ รายการพิเศษ
เนื่องในวันสถาปนา สสวท.
ครบรอบ ๔๐ ปี
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Œ
คณิตศาสตร์
ที่มา : วิชาการƒ.คอม

อบรม / พัฒนาบุคลากรƒ
an image

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ภาค ก
 
โค้งสุดท้้ายการติวสอบผู้บริหาร
สถานศึกษา ภาค ก. หลักสูตร
สรุปย่อ เนื้อหา วิเคราะห์ข้อสอบ.
ที่มา : ครูเซ็นเตอร์.เน็ต.

โปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา
 
อบรมโปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา (รอง/ผอ.สพป./ผอ.สพม.)
วันที่ 3-4 มีนาคม 2555
ณ โรงแรม
ตักสิลา จ.มหาสารคาม
ที่มา : บ้านสอบครู.คอม.

สอบบรรจุครู/ผู้บริหาร
an image

การนับหน่วยกิจวุฒิสอบครูที่มา : บ้านสอบครู™.คอ
อบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย
: ชมรมพัฒนามาตรฐานฯ

สวัสดีครับ...จากใจครูโอ
ภาพยนต์สั้น

ผลงานวิชาการƒ/วิจัย
ภาพยนตร์สั้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
เว็บไซต์แนะนำ
มุมนักเรียนน่ะครับ
โรงเรียนในฝันน่ะครับ
ห้องพักครูน่ะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA น่ะครับ
ห้องผู้บริหารน่ะครับ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างน่ะครับ
มุม Webmaster สพฐ.น่ะครับ
มุมศึกษานิเทศก์น่ะครับ
ทรทัศน์เพื่อการศึกษาน่ะครับ
การรับนักเรียนปี 2553
ประสบการณ์ตรง ครับ
ห้องเรียนทันข่าว
กำหนดสื่อ ครับ
โรงเรียนในฝัน ครับผม
Link น่าสนใจ
ชมรมน่าสนใจ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ศูนย์อาเซียน

น้ำมันƒ/พยากรณ์อากาศ
ติดตามแหล่งเรียนรู้

E-Book ต่างๆ
วิทยาศาสตร์กับครูโอ