เวลาไม่เคยรอใครƒ

ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข‚
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Email: seksan082@gmail.com

Phone: (087) 224-5846
Social Network ครูโอ

Webboard

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของเรา
วิทยาศาสตร์ของเรา
ภาษาไทยของเรา
สังคมศึกษาของเรา
การงานอาชีพของเรา
ภาษาต่างประเทศของเรา
สุขศึกษาพลศึกษาของเรา
ศิลปะของเรา
พัฒนาผู้เรียนของเรา
สหวิชา ดอทคอม

แบบสอบถาม Polls
คุณต้องการอบรมโปรแกรมใดมากที่สุด
Dreamweaver0%
PhP Nuke0%
Flash0%
Joomla0%
edmodo0%
Obec LMS0%
Other: (Please specify)0%
 

ลิงค์การศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา


MV คนขอนแก่น™

สถิติผู้เข้าชม

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย Inspiring Science
ชุดเอกสารแต่ละกิจกรรม Inspiring Science กิจกรรมที่ 1 Cell Expo
กิจกรรมที่ 1 Cell Expo
Episode_1
Episode_1 ดาวน์โหลดเอกสาร
CExpro_1
CExpro_1ss
CExpro_1TGuide
CEpro_UnitGuide
Episode_2
Episode_2 ดาวน์โหลดเอกสาร
CExpro_2
CEpro_2ss
CEpro_2Guide
Episode_3
Episode_3 ดาวน์โหลดเอกสาร
CExpro_3
CExpro_3SS
CExpro_3Guide
Episode_4
Episode_4 ดาวน์โหลดเอกสาร
CExpro_4
CExpro_ss
CExpro_4Guide
CExpro_4Hmwk
CExpro_4Quiz
ชุดเอกสารแต่ละกิจกรรม Inspiring Science กิจกรรมที่ 2 Orchids
กิจกรรมที่ 2 Orchids
Episode_1
Episode_1 ดาวน์โหลดเอกสาร
Orchids_1
Orchids_1ss
Orchids_1TGuide
Orchids_UnitGuide
Episode_2
Episode_2 ดาวน์โหลดเอกสาร
Orchids_2
Orchids_2ss
Orchids_2Guide
Episode_3

Episode_3 ดาวน์โหลดเอกสาร
Orchids_3
Orchids_3ss
Orchids_3Guide

Episode_4
Episode_4 ดาวน์โหลดเอกสาร
Orchids_4
Orchids_ss
Orchids_4Guide
Orchids_4Hmwk
Orchids_4Quiz
ชุดเอกสารแต่ละกิจกรรม Inspiring Science กิจกรรมที่ 3 Rain Maker
กิจกรรมที่ 3 Rain Maker
Episode_1
Episode_1 ดาวน์โหลดเอกสาร
Rain Maker 1
Rain Maker_1ss
Rain Maker_1TGuide
Rain Maker_UnitGuide
Episode_2
Episode_2 ดาวน์โหลดเอกสาร
Rain Maker_2
Rain Maker_2ss
Rain Maker_2Guide
Episode_3

Episode_3 ดาวน์โหลดเอกสาร
Rain Maker_3
Rain Maker_3ss
Rain Maker_3Guide

Episode_4
Episode_4 ดาวน์โหลดเอกสาร
Rain Maker_4
Rain Maker_ss
Rain Maker_4Guide
Rain Maker_4Hmwk
Rain Maker_4Quiz
ชุดเอกสารแต่ละกิจกรรม Inspiring Science กิจกรรมที่ 4 Thai Soda
กิจกรรมที่ 4 Thai Soda
Episode_1
Episode_1 ดาวน์โหลดเอกสาร
Thai Soda 1
Thai Soda _1ss
Thai Soda _1TGuide

Episode_2
Episode_2 ดาวน์โหลดเอกสาร
Thai Soda_2
Thai Soda_2ss
Thai Soda_2Guide
Episode_3

Episode_3 ดาวน์โหลดเอกสาร
Thai Soda_3
Thai Soda_3ss
Thai Soda_3Guide

Episode_4
Episode_4 ดาวน์โหลดเอกสาร
Thai Soda_4
Thai Soda_ss
Thai Soda_4Guide
Thai Soda_4Hmwk
Thai Soda_4Quiz
ชุดเอกสารแต่ละกิจกรรม Inspiring Science กิจกรรมที่ 5 Ice CreamŒ
กิจกรรมที่ 5 Ice Cream
Episode_1
Episode_1 ดาวน์โหลดเอกสาร
Ice Cream 1
Ice Cream_1ss
Ice Cream_1TGuide
Ice Cream_UnitGuide
Episode_2
Episode_2 ดาวน์โหลดเอกสาร
Ice Cream_2
Ice Cream_2ss
Ice Cream_2ss2
Ice Cream_2ss3
Ice Cream_2Guide
Episode_3

Episode_3 ดาวน์โหลดเอกสาร
Ice Cream_3
Ice Cream_3ss
Ice Cream_3Guide

Episode_4
Episode_4 ดาวน์โหลดเอกสาร
Ice Cream_4
Ice Cream_ss
Ice Cream_4Guide
Ice Cream_4Hmwk
Ice Cream_4Quiz
ร่วมแสดงความคิดเห็น‰

 

ข่าววิชาการ
an image

นางพรพรรณไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
แจ้งว่าสสวท. ได้จัดกิจกรรม
ออกอากาศ รายการพิเศษ
เนื่องในวันสถาปนา สสวท.
ครบรอบ ๔๐ ปี
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Œ
คณิตศาสตร์
ที่มา : วิชาการƒ.คอม

อบรม / พัฒนาบุคลากรƒ
an image

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ภาค ก
 
โค้งสุดท้้ายการติวสอบผู้บริหาร
สถานศึกษา ภาค ก. หลักสูตร
สรุปย่อ เนื้อหา วิเคราะห์ข้อสอบ.
ที่มา : ครูเซ็นเตอร์.เน็ต.

โปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา
 
อบรมโปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา (รอง/ผอ.สพป./ผอ.สพม.)
วันที่ 3-4 มีนาคม 2555
ณ โรงแรม
ตักสิลา จ.มหาสารคาม
ที่มา : บ้านสอบครู.คอม.

สอบบรรจุครู/ผู้บริหาร
an image

การนับหน่วยกิจวุฒิสอบครูที่มา : บ้านสอบครู™.คอ
อบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย
: ชมรมพัฒนามาตรฐานฯ

สวัสดีครับ...จากใจครูโอ
ภาพยนต์สั้น

ผลงานวิชาการƒ/วิจัย
ภาพยนตร์สั้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
เว็บไซต์แนะนำ
มุมนักเรียนน่ะครับ
โรงเรียนในฝันน่ะครับ
ห้องพักครูน่ะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA น่ะครับ
ห้องผู้บริหารน่ะครับ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างน่ะครับ
มุม Webmaster สพฐ.น่ะครับ
มุมศึกษานิเทศก์น่ะครับ
ทรทัศน์เพื่อการศึกษาน่ะครับ
การรับนักเรียนปี 2553
ประสบการณ์ตรง ครับ
ห้องเรียนทันข่าว
กำหนดสื่อ ครับ
โรงเรียนในฝัน ครับผม
Link น่าสนใจ
ชมรมน่าสนใจ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ศูนย์อาเซียน

น้ำมันƒ/พยากรณ์อากาศ
ติดตามแหล่งเรียนรู้

E-Book ต่างๆ
วิทยาศาสตร์กับครูโอ