เวลาไม่เคยรอใคร

ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Email: seksan082@gmail.com
Phone: (087) 224-5846
Social Network ครูโอ

Webboard

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของเรา
วิทยาศาสตร์ของเรา
ภาษาไทยของเรา
สังคมศึกษาของเรา
การงานอาชีพของเรา
ภาษาต่างประเทศของเรา
สุขศึกษาพลศึกษาของเรา
ศิลปะของเรา
พัฒนาผู้เรียนของเรา
สหวิชา ดอทคอม

แบบสอบถาม Polls
คุณต้องการอบรมโปรแกรมใดมากที่สุด
Dreamweaver0%
PhP Nuke0%
Flash0%
Joomla0%
edmodo0%
Obec LMS0%
Other: (Please specify)0%
 

ลิงค์การศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา


MV คนขอนแก่น

สถิติผู้เข้าชม

คลังข้อสอบ
1. คลังข้อสอบ NT ::: การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
1
ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555
2555
2
ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2556
2556
3
ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2557
2557
4
ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2558
2558
5
ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2559
2559
6
ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2560
2560
7
ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561
2561
8
ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2562
2562
2. คลังข้อสอบ O-NET ::: O-NET (Ordinary National Educational Test)
O-NET ปีการศึกษา 2562
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
1
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2562 ป.6
คลังข้อสอบ O-NET
2562
วิชาภาษาไทย
2562
วิชาภาษาอังกฤษ
2562
วิชาคณิตศาสตร์
2562
วิชาวิทยาศาสตร์
2562
2
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2562 ม.3
คลังข้อสอบ O-NET
2562
  วิชาภาษาไทย
2562
  วิชาภาษาอังกฤษ
2562
  วิชาคณิตศาสตร์
2562
  วิชาวิทยาศาสตร์
2562
3
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2562 ม.6
คลังข้อสอบ O-NET
2562
  วิชาภาษาไทย
2562
  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562
  วิชาภาษาอังกฤษ
2562
  วิชาคณิตศาสตร์
2562
  วิชาวิทยาศาสตร์
2562
O-NET ปีการศึกษา 2561
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
1
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 ป.6
คลังข้อสอบ O-NET
2561
  วิชาภาษาไทย
2561
  วิชาภาษาอังกฤษ
2561
  วิชาคณิตศาสตร์
2561
  วิชาวิทยาศาสตร์
2561
2
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 ม.3
คลังข้อสอบ O-NET
2561
  วิชาภาษาไทย
2561
  วิชาภาษาอังกฤษ
2561
  วิชาคณิตศาสตร์
คลังข้อสอบ O-NET
2561
  วิชาวิทยาศาสตร์
2561
3
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 ม.6
คลังข้อสอบ O-NET
2561
  วิชาภาษาไทย
2561
  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561
  วิชาภาษาอังกฤษ
2561
  วิชาคณิตศาสตร์
คลังข้อสอบ O-NET
2561
  วิชาวิทยาศาสตร์
2561
O-NET ปีการศึกษา 2560
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
1
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2560 ป.6
คลังข้อสอบ O-NET
2560
  วิชาภาษาไทย
2560
  วิชาภาษาอังกฤษ
2560
  วิชาคณิตศาสตร์
2560
  วิชาวิทยาศาสตร์
2560
2
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2560 ม.3
คลังข้อสอบ O-NET
2560
  วิชาภาษาไทย
2560
  วิชาภาษาอังกฤษ
2560
  วิชาคณิตศาสตร์
2560
  วิชาวิทยาศาสตร์
2560
3
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2560 ม.6
คลังข้อสอบ O-NET
2560
  วิชาภาษาไทย
2560
  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560
  วิชาภาษาอังกฤษ
2560
  วิชาคณิตศาสตร์
2560
  วิชาวิทยาศาสตร์
2560
O-NET ปีการศึกษา 2559
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
1
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2559 ป.6
คลังข้อสอบ O-NET
2559
  วิชาภาษาไทย
2559
  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559
  วิชาภาษาอังกฤษ
2559
  วิชาคณิตศาสตร์
2559
  วิชาวิทยาศาสตร์
2559
2
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2559 ม.3
คลังข้อสอบ O-NET
2559
  วิชาภาษาไทย
2559
  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559
  วิชาภาษาอังกฤษ
2559
  วิชาคณิตศาสตร์
2559
  วิชาวิทยาศาสตร์
2559
3
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2559 ม.6
คลังข้อสอบ O-NET
2559
  วิชาภาษาไทย
2559
  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559
  วิชาภาษาอังกฤษ
2559
  วิชาคณิตศาสตร์
2559
  วิชาวิทยาศาสตร์
2559
O-NET ปีการศึกษา 2558
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
1
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2558 ป.6
2558
2
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2558 ม.3
2558
3
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2558 ม.6
2558
O-NET ปีการศึกษา 2553
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
1
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2553 ป.6
คลังข้อสอบ O-NET
2553
  วิชาภาษาไทย+วิทยาศาสตร์+ศิลปะ+สุขศึกษา+การงาน
2553
  วิชาสังคม+ภาษาอังกฤษ+คณิตศาสตร์
2553
  เฉลยข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2553
2553
2
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2553 ม.3
คลังข้อสอบ O-NET
2553
  วิชาภาษาไทย+วิทยาศาสตร์+ศิลปะ+สุขศึกษา+การงาน
2553
  วิชาสังคม+ภาษาอังกฤษ+คณิตศาสตร์
2553
  เฉลยข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2553
2553
2
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2553 ม.6
คลังข้อสอบ O-NET
2553
  วิชาภาษาไทย ม.6
2553
  วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6
2553
  วิชาภาษาอังกฤษ ม.6
2553
  วิชาคณิตศาสตร์ ม.6
2553
  วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6
2553
  วิชาสุขศึกษา+ศิลปะ+การงาน ม.6
2553
  เฉลยข้อสอบ O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2553
2553
O-NET ปีการศึกษา 2552
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
1
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2552 ป.6
คลังข้อสอบ O-NET
2552
  วิชาภาษาไทย+คณิตาศาสตร์ ป.6
2552
  วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม+วิทยาศาสตร์ ป.6
2552
  วิชาภาษาอังกฤษ+สุขศึกษา ป.6
2552
  วิชาศิลปะ+การงานอาชีพ ป.6
คลังข้อสอบ O-NET
2552
  เฉลยข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2552
2552
2
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2552 ม.3
คลังข้อสอบ O-NET
2552
  วิชาภาษาไทย+คณิตาศาสตร์ ม.3
2552
  วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม+วิทยาศาสตร์ ม.3
2552
  วิชาภาษาอังกฤษ ม.3
2552
  วิชาสุขศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพ ม.3
2552
  เฉลยข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2552
2552
3
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2552 ม.6
คลังข้อสอบ O-NET
2552
  วิชาภาษาไทย ม.6
2552
  วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6
2552
  วิชาภาษาอังกฤษ ม.6
2552
  วิชาคณิตศาสตร์ ม.6
2552
  วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6
2552
  วิชาสุขศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพ ม.6
2552
  เฉลยข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2552
2552
O-NET ปีการศึกษา 2551
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
1
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2551 ป.6
คลังข้อสอบ O-NET
2551
  วิชาภาษาไทย ป.6
2551
  วิชาวิทยาศาสตร์+สังคมศึกษา ป.6
2551
  วิชาคณิตศาสตร์+ภาษาอังกฤษ ป.6
2551
  เฉลยข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2551
2551
2
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2551 ม.3
คลังข้อสอบ O-NET
2551
  วิชาภาษาไทย ม.3
2551
  วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3
2551
  วิชาภาษาอังกฤษ ม.3
คลังข้อสอบ O-NET
2551
  วิชาคณิตศาสตร์ ม.3
คลังข้อสอบ O-NET
2551
  เฉลยข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2551
2551
3
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2551 ม.6
คลังข้อสอบ O-NET
2551
  วิชาภาษาไทย ม.6
2551
  วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6
2551
  วิชาภาษาอังกฤษ ม.6
2551
  วิชาคณิตศาสตร์ ม.6
2551
  วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6
2551
  วิชาสุขศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพ ม.6
คลังข้อสอบ O-NET
2551
  เฉลยข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2551
2551
O-NET ปีการศึกษา 2550 (สอบเฉพาะ ม.6)
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
  วิชาภาษาไทย ม.6
2550
  วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6
2550
  วิชาภาษาอังกฤษ ม.6
2550
  วิชาคณิตศาสตร์ ม.6
2550
  วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6
2550
  เฉลยข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2550
2550
O-NET ปีการศึกษา 2549 (สอบเฉพาะ ม.6)
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
  วิชาภาษาไทย ม.6
2549
  วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6
2549
  วิชาภาษาอังกฤษ ม.6
2549
  วิชาคณิตศาสตร์ ม.6
2549
  วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6
2549
  เฉลยข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2549
2549
O-NET ปีการศึกษา 2548 (สอบเฉพาะ ม.6)
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
  วิชาภาษาไทย ม.6
2548
  วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6
2548
  วิชาภาษาอังกฤษ ม.6
2548
  วิชาคณิตศาสตร์ ม.6
2548
  วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6
2548
  เฉลยข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2548
2548
3. คลังข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
วิชาภาษาไทย
2559
วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
2559
วิชาภาษาอังกฤษ
2559
วิชาคณิตศาสตร์
2559
วิชาฟิสิกส์
2559
วิชาเคมี
2559
วิชาชีววิทยา
2559
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
วิชาภาษาไทย
2560
วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
2560
วิชาภาษาอังกฤษ
2560
วิชาคณิตศาสตร์
2560
วิชาฟิสิกส์
2560
วิชาเคมี
2560
วิชาชีววิทยา
2560
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
วิชาภาษาไทย
2561
วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
2561
วิชาภาษาอังกฤษ
2561
วิชาคณิตศาสตร์
2561
วิชาฟิสิกส์
2561
วิชาเคมี
2561
วิชาชีววิทยา
2561
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
  วิชาภาษาไทย
คลังข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
2562
  วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
2562
  วิชาภาษาอังกฤษ
2562
  วิชาคณิตศาสตร์
คลังข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
2562
  วิชาฟิสิกส์
คลังข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
2562
  วิชาเคมี
คลังข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
2562
  วิชาชีววิทยา
2562
 
4. คลังข้อสอบ 7 วิชาสามัญ
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2555
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
  วิชาภาษาไทย
2555
  วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
2555
  วิชาภาษาอังกฤษ
2555
  วิชาคณิตศาสตร์
2555
  วิชาฟิสิกส์
2555
  วิชาเคมี
2555
  วิชาชีววิทยา
2555
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2556
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
  วิชาภาษาไทย
2556
  วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
2556
  วิชาภาษาอังกฤษ
2556
  วิชาคณิตศาสตร์
2556
  วิชาฟิสิกส์
2556
  วิชาเคมี
2556
  วิชาชีววิทยา
2556
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2557
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
  วิชาภาษาไทย
2557
  วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
2557
  วิชาภาษาอังกฤษ
2557
  วิชาคณิตศาสตร์
2557
  วิชาฟิสิกส์
2557
  วิชาเคมี
2557
  วิชาชีววิทยา
2557
ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
  วิชาภาษาไทย
2558
  วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
2558
  วิชาภาษาอังกฤษ
2558
  วิชาคณิตศาสตร์
2558
  วิชาฟิสิกส์
2558
  วิชาเคมี
2558
  วิชาชีววิทยา
2558
       
5. คลังข้อสอบโควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)
ข้อสอบโควตา (05) วิชา วิทยาศาสตร์
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
1
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
คลังข้อสอบโควตา KKU
2560
2
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
2559
3
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
2558
4
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
2557
5
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
คลังข้อสอบโควตา KKU
2556
6
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
2555
7
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
2554
8
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
คลังข้อสอบโควตา KKU
2553
9
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2552
2552
10
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
2551
11
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2550
คลังข้อสอบโควตา KKU
2550
เฉลยข้อสอบโควตา (05) วิชา วิทยาศาสตร์
 
ที่
รายการข้อสอบ
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ปีการศึกษา
1
เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
คลังข้อสอบโควตา KKU
2560
2
เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
คลังข้อสอบโควตา KKU
2559
3
เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
คลังข้อสอบโควตา KKU
2558
4
เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
คลังข้อสอบโควตา KKU
2557
5
เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
คลังข้อสอบโควตา KKU
2556
6
เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
คลังข้อสอบโควตา KKU
2555
7
เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
คลังข้อสอบโควตา KKU
2554
8
เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
คลังข้อสอบโควตา KKU
2553
9
เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2552
คลังข้อสอบโควตา KKU
2552
10
เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
คลังข้อสอบโควตา KKU
2551
11
เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2550
คลังข้อสอบโควตา KKU
2550
       
ปฏิทินการดำเนินงาน / การจัดการเรียนการสอน
สาระน่ารู้...จากครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข (ครูโอ)
A-Z สู่ความเป็นครู
ตัวอักษรพยัญชนะในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว ตัวอักษรเหล่านี้ คือหลัก 26 ประการที่จะเป็นเครื่องนำไปสู่
ความสำเร็จในวิชาชีพครู ครูเป็นผู้อบรมแนะนำอนุชนของโลก คุณมีคุณสมบัติครบ ทั้ง 26 ประการนี้ไหน คือ
A-Ambition
ทะเยอทะยานปรารถดี B-Books เด็กเรียนรู้จากหนังสือ C-Courtesy จงสุภาพต่อเด็ก ๆ
D-Discipline ระเบียบวินัยเป็นสิ่งจำเป็น E-Enthusias จงกระตือรือร้นในการงาน F-Family ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ
G-Games
จงเข้าร่วมในเกมต่างๆ H-Health ต้องมีสุขภาพดี I-Ideal สร้างและส่งเสริมความคิดใหม่ ๆ
J-Journey
จงเป็นนักเดินทางเพื่อพบเห็นสิ่งแปลกใหม่ K-Kindergarten แนะนำเด็กๆ ให้รู้จักส่ิงต่างๆ
L-Leniency จงแสดงความกรุณาปรานี M-Mind ระมัดระวังในการพูดN-Non-partisan จงวางตนเป็นกลาง
O-Order
จงเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นระเบียบP-Patience ความอดทน Q-Question อย่าเมินเฉยต่อคำถามของเด็กๆ
R-Routine การทำงานประจำสม่ำเสมอ S-School ทำให้โรงเรียนเป็นที่น่าอยู่T-Trust พ่อแม่ของเด็กๆ ให้ไว้ใจคุณ
U-UniForm การลงโทษและให้รางวัลให้เสมอกัน V-Voice เสียงให้ไพเราะน่าฟัง W-Wardrobe อย่าพิถีพถันในเรื่อง
แต่งกายมากนัก X-X-cellence อย่ากดและบังคับเด็กมากไป Y-Youth จงถ่อมตัวและเป็นคนฉลาด
Z-Zest
คุณมีความภาคภูิมิใจในอาชีพของคุณหรือเปล่า

 

ข่าววิชาการ
an image

นางพรพรรณไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
แจ้งว่าสสวท. ได้จัดกิจกรรม
ออกอากาศ รายการพิเศษ
เนื่องในวันสถาปนา สสวท.
ครบรอบ ๔๐ ปี
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ที่มา : วิชาการ.คอม

อบรม / พัฒนาบุคลากร
an image

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ภาค ก
 
โค้งสุดท้้ายการติวสอบผู้บริหาร
สถานศึกษา ภาค ก. หลักสูตร
สรุปย่อ เนื้อหา วิเคราะห์ข้อสอบ.
ที่มา : ครูเซ็นเตอร์.เน็ต.

โปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา
 
อบรมโปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา (รอง/ผอ.สพป./ผอ.สพม.)
วันที่ 3-4 มีนาคม 2555
ณ โรงแรม
ตักสิลา จ.มหาสารคาม
ที่มา : บ้านสอบครู.คอม

สอบบรรจุครู/ผู้บริหาร
an image

การนับหน่วยกิจวุฒิสอบครูที่มา : บ้านสอบครู.คอม
อบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย
: ชมรมพัฒนามาตรฐานฯ

สวัสดีครับ...จากใจครูโอ
ภาพยนต์สั้น

ผลงานวิชาการ/วิจัย
ภาพยนตร์สั้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
เว็บไซต์แนะนำ
มุมนักเรียนน่ะครับ
โรงเรียนในฝันน่ะครับ
ห้องพักครูน่ะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA น่ะครับ
ห้องผู้บริหารน่ะครับ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างน่ะครับ
มุม Webmaster สพฐ.น่ะครับ
มุมศึกษานิเทศก์น่ะครับ
ทรทัศน์เพื่อการศึกษาน่ะครับ
การรับนักเรียนปี 2553
ประสบการณ์ตรง ครับ
ห้องเรียนทันข่าว
กำหนดสื่อ ครับ
โรงเรียนในฝัน ครับผม
Link น่าสนใจ
ชมรมน่าสนใจ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ศูนย์อาเซียน

น้ำมัน/พยากรณ์อากาศ
ติดตามแหล่งเรียนรู้

E-Book ต่างๆ
วิทยาศาสตร์กับครูโอ